Přeskočit na obsah

MAS Sedlčansko — IROP — Vzdělávání

Dotace na infrastrukturu mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a na infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné
učebny a učebny neúplných škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 3. 2024, 10:00 do 18. 4. 2024, 23:59.
 • Na základě rozhodnutí RV došlo k prodloužení příjmu žádostí do 10. 5. 2024 23:59.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 350 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 600 000 CZK.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
   Státní rozpočet — 15 %.
   Vlastní zdroje žadatele – 5 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru