Přeskočit na obsah

MAS Sedlčansko Podpora sociálních služeb a komunitních center

Dotace na podporu kvality sociální politiky regionu se zaměřením na rozvoj sociálních služeb a podporu sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 19.03.2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 020 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru