Přeskočit na obsah

MAS Serviso – IROP – Podpora sociálního podnikání

Dotace na podporu vzniku sociálního podniku (tj. vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin, vznikem nového sociálního podniku se rozumí založení nového podnikatelského subjektu nebo rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20.5.2019 od 8:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné.
 • Obchodní korporace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora vzniku sociálního podniku (tj. vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin, vznikem nového sociálního podniku se rozumí založení nového podnikatelského subjektu nebo rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem).
 • Podpora nové výstavby, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru