Přeskočit na obsah

MAS Serviso — Podpora komunitního života na území MAS

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území MAS SERVISO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 6. 2019 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost.
 • Spolek.
 • Ústav.

Typy podporovaných aktivit:

 • Informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálů a fungování jednotlivých spolků.
 • Drobný komunitní život v území MAS SERVISO jako jsou např. kulturní, společenské a sportovní akce.
 • Akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení v území MAS SERVISO.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na výzvu činí 712 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019.
 • U projektů zaměřených na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení může být přidělená dotace využita v maximální výši 50 % na obnovu a 50 % na vlastní realizaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru