Přeskočit na obsah

MAS Serviso — Podpora komunitního života na území MAS

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území MAS SERVISO.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 05. 2024 do 24. 05. 2023 (do 14 hodin).

Příjemci podpory:

  • Obecně prospěšná společnost, Spolek, Ústav, Školy a školská zařízení, Dobrovolný svazek obcí, Církev nebo církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Drobný komunitní život, spolková činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu)
  • v rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokace na výzvu činí 798 688 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 55 000 Kč.
  • Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru