Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS SERVISO – Programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 07. 2020 do 10. 08. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Zemědělský podnikatel.
 • 5  Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu.
 • 2 Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově.
 • 3 Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů.
 • 4 Modernizace výrobních faktorů zemědělských podniků pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů.
 • 5 Služby a obnova měst a obcí na území MAS SERVISO:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • e)Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí   3 329 206 Kč.
 • 2 Celková alokace činí   8 203 074 Kč.
 • 3 Celková alokace činí   1 773 400 Kč.
 • 4 Celková alokace činí   4 907 532 Kč.
 • 5 Celková alokace činí   5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 a) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>