Přeskočit na obsah

MAS SERVISO — Společná zemědělská politika

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 06. 20243 do 24. 06. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
  • 2 Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.
  • 2 Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí  25 404 000 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 25 404 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství a provozování herních automatů; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru