Přeskočit na obsah

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – IROP – Komunitní centra, Infrastruktura sociálních služeb

Dotace na rozvoj komunitních center včetně sociálních služeb, které budou napomáhat osobám sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi a zakládané obcemi, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj sociálních služeb: 
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 • Rozvoj komunitních center: 
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu    300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 789 473,68 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru