Přeskočit na obsah

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.–IROP–Komunitní centraI.

Dotace na rekonstrukce, úpravy a výstavbu objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi a zakládané obcemi, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, úpravy a výstavba objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.
 • Nákup budov.
 • Nákup automobilu.
 • Vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 631 579 Kč
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 09. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru