Přeskočit na obsah

MAS Slavkovské bojiště, z.s. — OPZ — Podpora sociálního podnikání

Dotace na podporu opatření, která napomáhají k začlenění sociálně vyloučených osob či osob sociálním vyloučením ohrožených do společnosti a na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 5. 2019, 8:00 hodin do 16. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné.
 • Obchodní korporace.
 • Podnikatelé v zemědělství.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církevní právnické osoby.
 • Spolky.
 • Nadace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
 • Poskytování psychosociální podpory.
 • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
 • Provozování sociálního podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 990 091,85 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru