Přeskočit na obsah

MAS Slezská brána, z. s. — Společná zemědělská politika

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 04. 2024 do 13. 06. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fiche 1  — Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • Fiche 3 — Podnikatelské subjekty.
 • Fiche 4 — Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
 • Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
 • Fiche 6 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fiche 1  — Zemědělské podnikání, včetně precizního a udržitelného zemědělství.
 • Fiche 3 —  Nezemědělské podnikání.
 • Fiche 4 — Podnikání malých a středních podniků.
 • Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.
 • Fiche 6 — Neproduktivní infrastruktura v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Fiche 1 — Celková alokace činí 1 670 900 Kč.
 • Fiche 3 — Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • Fiche 4 — Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • Fiche 5 — Celková alokace činí 4 000 000 Kč.
 • Fiche 6 — Celková alokace činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Fiche 6 — Dotaci nelze poskytnout na výstavbu a rekonstrukci cyklostezky (lze povolit značení cyklotrasy/cyklostezky, případně přírodní jednosměrné trasy pro kola); K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru