Přeskočit na obsah

MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II.

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 05. 2019, 4:00 hodin do 15. 07. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, spolky, nadace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — Integrační sociální podnik, Environmentální sociální podnik: 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
  • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání — nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita.
  • Sledování environmentálního dopadu.
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru