Přeskočit na obsah

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – IROP 21+ Kultura

Dotace na revitalizace kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 1. 2024 do 30. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Revitalizace kulturních památek — vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace kulturních památek:
  • revitalizace kulturních památek;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická a edukační centra;
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 %.
  • Státní rozpočet – 15 %.
  • Celková podpora ve výši – 95 %.
  • Vlastní podíl žadatele – 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru