Přeskočit na obsah

MAS Šternbersko OPZ Sociální začleňování

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 21. 06. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obce dle zákona 128/200 Sb., o obcích, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komoditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování: 
  • a) Sociální služby.
  • b) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení: 
  • a) Komunitní sociální práce.
  • b) Komunitní centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru