Přeskočit na obsah

MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura základních škol — I

Cílem dotace je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 15. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura základních škol: 
  • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.
  • rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.
  • jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 2 500 000Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru