Přeskočit na obsah

MAS Stolové hory – IROP – Rozvoj sociálních služeb — I

Dotace na rekonstrukci, či výstavbu objektů, nákup zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 04. 2019, 15:00:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • Rekonstrukce, či výstavba objektů, nákup zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
  • Obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: nestanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 Kč
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru