Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Stolové hory – Programový rámec PRV

landscape-3369304_960_720
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 06. 04. 2021 do 27. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • A Investice do zemědělských podniků – Zemědělský podnikatel.
 • B Zakládání a rozvoj nezemědělských činností - Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkov-ských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva - Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • D Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • A Investice do zemědělských podniků.
 • B  Zakládání a rozvoj nezemědělských činností.
 • C Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva.
 • D Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Výzva typu A – celková alokace činí    193 225 Kč.
 • Výzva typu B – celková alokace činí 1 019 915 Kč.
 • Výzva typu C – celková alokace činí    555 420 Kč.
 • Výzva typu D – celková alokace činí 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • C V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími předměty (OPS pro použití v lesnictví) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>