Přeskočit na obsah

MAS Stolové hory — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 06. 04. 2021 do 27. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • A Investice do zemědělských podniků — Zemědělský podnikatel.
 • B Zakládání a rozvoj nezemědělských činností — Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkov-ských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva — Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • D Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • A Investice do zemědělských podniků.
 • B  Zakládání a rozvoj nezemědělských činností.
 • C Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva.
 • D Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Výzva typu A — celková alokace činí    193 225 Kč.
 • Výzva typu B — celková alokace činí 1 019 915 Kč.
 • Výzva typu C — celková alokace činí    555 420 Kč.
 • Výzva typu D — celková alokace činí 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • C V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími předměty (OPS pro použití v lesnictví) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru