Přeskočit na obsah

MAS Stolové hory — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

  • Datum podání žádostí o podporu: od 14. 12. 2023 do 30. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • A Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • A Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
    • Mateřské a základní školy.
    • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • Výzva typu A — celková alokace činí  727 071 Kč.

Specifika a omezení:

  • A Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru