Přeskočit na obsah

MAS Stolové hory – Sociální služby a sociální začleňování II. — OP Z

Dotace na podporu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 7. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociálně začlenit co nejvyšší počet ohrožených osob na území MAS Stolové hory prostřednictvím sociálních služeb se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Dále je cíl zaměřen na sociálně vyloučené lokality, kdy zde budou podporovány programy prevence a řešení problémů – prostřednictvím prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty v této oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 694 630 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru