Přeskočit na obsah

MAS Strakonicko — OPZ- Podpora zaměstnávání pro sociální podniky Výzva č. 6

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 05. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Integrační sociální podnik, Environmentální sociální podnik: 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
  • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání.
  • Sledování environmentálního dopadu.
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 1 250 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022.
 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru