Přeskočit na obsah

MAS Strakonicko — Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné

Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 03. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • MAS.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče.
 • Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 592 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru