Přeskočit na obsah

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví II

Dotace na  muzea, rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizace, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 5. 2020, 8:00 do 19. 6. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Aktivita Muzea:
 • Muzea a jejich zřizovatelé — kraje, organizace zřizované/ zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu. 
  • Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: 
   • muzeum je zřizováno státem nebo krajem;
   • muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
   • průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita Muzea:
  • Zvýšení ochrany sbírkových fondů.
  • Konzervování, restaurování sbírkových předmětů.
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů.
  • Zabezpečení a osvětlení objektů.
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 925 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru