Přeskočit na obsah

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Mobilní psychiatrická péče

Dotace na vybavení mobilních komunitních týmů psychiatrická péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 8. 2019, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybavení mobilních komunitních týmů: 
  • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 140 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru