Přeskočit na obsah

MAS Strážnicko – IROP – Bezpečně do škol, do práce a za službami III

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek a pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C 8a,b, C9a nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zakládané nebo zřizované kraji, organizace zakládané nebo zřizované obcemi, organizace zakládané nebo zřizované dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Cyklodoprava:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C 8a,b, C9a nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
  • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Křížové financování není možné.
 • Území MAS Strážnicko vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru