Přeskočit na obsah

MAS – Střední Polabí — IROP — Hasiči

Dotace na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic a na pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od 25. 09. 2023, 10:00 hod. do 31. 10. 2023, 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V: 
  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
  • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany,
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.
 • Doprovodná část projektu:
  • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 95 %.
 • Vlastní zdroje příjemce – 5 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru