Přeskočit na obsah

MAS — Střední Polabí – IROP – Mateřské školy IV.

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury mateřských škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: změna data ukončení příjmu žádostí z 30. 6. 2021 na 30. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • Zařízení péče o děti do 3 let.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 2 262 435 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území MAS — Střední Polabí vymezené ve schválené SCLLD — Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS — Střední Polabí.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru