Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS – Střední Polabí – IROP – Velkokapacitní cisterny pro složky IZS

shutterstock_147732365.jpg
Share Button

Cílem této dotace je zvýšení vybavenosti složek JPO II a JPO III. Podporováno bude pořízení specializované techniky pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, konkrétně velkoobjemové cisterny.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 11. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem je zvýšení vybavenosti složek JPO II a JPO III.
 • Podporováno bude pořízení specializované techniky pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, konkrétně velkoobjemové cisterny. Při přípravě projektů je nutné vycházet z dokumentu MV ČR „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020″.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 7 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.
 • Dotace se vztahuje na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
 • Na území MAS – Střední Polabí se týká všech ORP (ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ORP Lysá nad Labem, ORP Mladá Boleslav).
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>