Přeskočit na obsah

MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 3

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 03. 2020, 12:00:00 do 20. 04. 2020, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora infrastruktury:
  • pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol (stavební úpravy budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení).
  • pro základní vzdělávání v základních školách (stavebních úpravy budov a učeben, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích, pořízení vybavení atd.).
  • škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (stavební úpravy, vybavení, modernizace odborných učeben atd.) ve vazbě na „klíčové kompetence“, které podporuje IROP.
  • pro celoživotní vzdělávání v daných klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi).
  • pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v daných oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 955 379,67 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru