Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Šumperský venkov – Programový rámec PRV

cesta
Share Button

Dotace má za cíl zvýšit environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační funkce lesa.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu od 01. 02. 2020 do 09. 05. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • 4 Obce, DSO, ZŠ a MŠ, církve, neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Investice do nezemědělských činností.
 • 3 Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění.
 • 4 Základní služby a obnova šumperského venkova.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace    500 000 Kč.
 • 2 Celková alokace 3 271 420 Kč.
 • 3 Celková alokace    300 000 Kč.
 • 4 Celková alokace 7 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>