Přeskočit na obsah

MAS sv. Jana z Nepomuku — Prorodinná opatření

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 12. 2019,12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obce; Dobrovolné svazky obcí; školy a školská zařízení, Místní akční skupiny.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora příměstských táborů.
 • Podpora rozšíření kapacity a prodloužení pracovní doby stávajících forem zařízení (školní družiny, kluby).
 • Podpora vzniku a provozu dětských skupin.
 • Podpora dopravy dětí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 798 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 % dle kategorie žadatele.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru