Přeskočit na obsah

MAS Svatováclavsko – IROP – Infrastruktura pro základní vzdělávání

Dotace na podporu integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 11. 2023, 0:00 do 11. 12. 2023, 23:59.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Forma a výše podpory:

  • Minimálně výše: 350 000 Kč.
  • Maximální výše: není stanovena.
  • Výše podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

  • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD, tj. území obcí Lány, Kamenné Žehrovice, Kačice, Tuchlovice a Stochov. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru