Přeskočit na obsah

MAS Světovina — IROP — Vzdělávání

Dotace na podporu integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2024 (10:00 hodin) do 01. 02. 2024 (10:00 hodin).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny: 
  • navýšení kapacit v mateřské škole v územní působnosti MAS Světovina,
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, vč. vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí,
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny,
  • doprovodná část – zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: 
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
  • vnitřní konektivita škol,
  • školní družiny a školní kluby,
  • učebny neúplných škol,
  • doprovodná část projektu – budování a modernizace zázemí pro: 
   • školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny),
   • pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety),
   • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit,
   • doprovodná část projektu – zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory 95 % a z toho: EFRR 80 %, Státní rozpočet 15 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru