Přeskočit na obsah

MAS Svitava — IROP — Doprava

Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2023, 8:00 do 22. 12. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu: 
    • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, včetně doprovodné části projektu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 6 500 000 Kč.
  • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

  • Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru