Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Telčsko – IROP – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II.

shutterstock_149838989.jpg
Share Button

Dotace má za cíl podpořit infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu škol a školských zařízení pro základní vzdělávání. Dále bude využita na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 31. 3. 2020, 20:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura základních škol:
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí;
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.);
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí);
  • pořízení vybavení budov učeben;
  • pořízení kompenzačních pomůcek;
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 1 856 698 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu: do 30. 06. 2023.
 • Území MAS Telčsko vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>