Přeskočit na obsah

MAS Třešťsko — Grantový program „Podpora kulturního života na venkově 2021“

Dotace na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí a na podporu udržování tradic, které budou připravovány pouze pro širokou veřejnost a budou přínosem pro region Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Příjemci podpory:

 • Obec.
 • Svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí a na podporu udržování tradic, které budou připravovány pouze pro širokou veřejnost a budou přínosem pro region Místní akční skupiny Třešťsko: 
  • propagace, inzerce, mediální prezentace, plakáty a další náklady spojené s přípravou a prezentací projektu,
  • honoráře účinkujícím, platby hudebním skupinám, přednášejícím, hercům a dalším, kteří vystupují nebo se jinak podílí na realizaci projektu dle smluvních závazků,
  • pronájmy prostor nezbytných k uskutečnění projektu,
  • služby (ozvučení, ubytování, doprava, poštovné).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 3 000 Kč na jednu akci,
 • alokace finančních prostředků pro rok 2021 činí 30 000 Kč,
 • finanční spoluúčast Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru