Přeskočit na obsah

MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému

Dotace na stavební úpravy stávajících objektů, v odůvodněných případech stavbu nového objektu, výstavbu nových garážových prostor nebo jejich stavební úpravy s cílem řádného garážování techniky základních složek IZS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. do 3. 12. 2018, 0:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy stávajících objektů, v odůvodněných případech stavba nového objektu, výstavba nových garážových prostor nebo jejich stavební úpravy s cílem řádného garážování techniky základních složek IZS.
 • Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému-Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014- 2020.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru