Přeskočit na obsah

MAS Uničovsko — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

Příjemci podpory:

  • 1 Zemědělští podnikatelé.
  • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Podpora zemědělského podnikání.
  • 2 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí    285 617 Kč.
  • 2 Celková alokace činí     77 383 Kč.

Specifika a omezení:

  • V rámci výzvy 1 nebudou podporovány investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu, investice pro rostlinnou výrobu týkající se obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů a podpora nebude poskytována na pořízení kotlů na biomasu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru