Přeskočit na obsah

MAS Valašsko — Horní Vsacko – IROP – Opatření 2: HASIČI — NAŠE POMOC

Dotace na vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2021, 10:00 do 15. 12. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém: 
  • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Realizace na území MAS Valašsko — Horní Vsacko vymezené ve strategii: Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a Zděchov.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru