Přeskočit na obsah

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A2 IZS — řízení rizik II.

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti v podmínkách uvedených v popisu opatření (větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy), pro odstraňování důsledků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně — jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém: 
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti v podmínkách uvedených v popisu opatření (větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy), pro odstraňování důsledků.
 • Stanice integrovaného záchranného systému: 
  • Výstavba garážových prostor za účelem garážování vozů, uskladnění techniky a zajištění stálé připravenosti techniky k nasazení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 800 115,79 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru