Přeskočit na obsah

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A3 Zázemí sociální inkluze — II.

Dotace na stavební úpravy a nákup budovy umožňující zajištění či zkvalitnění sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy a nákup budovy umožňující zajištění či zkvalitnění sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi.
 • Nákup zařízení a vybavení umožňující poskytování terénních, ambulantních a pobytových služeb vedoucích k sociální inkluzi.
 • Stavební úpravy a nákup budov, nákup vybavení a zařízení vedoucích ke zřízení komunitního centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 893 600 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru