Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – Programový ráme PRV

combine-harvester-1497358__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 27. 07. 2020 do 26. 08. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel (výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní vez pracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Zemědělský podnikatel.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Zemědělská produkce.
 • 2 Investice do nezemědělských činností.
 • 3 Investice do zemědělských podniků.
 • 4 Rekreace v lesích.
 • 5 Obnova venkovských oblastí:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 308 025 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 7 454 662 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 3 850 348 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 2 343 589 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 6 037 800 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>