Přeskočit na obsah

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 14. 02. 2022 do 31. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 2 Zemědělský podnikatel.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Investice do nezemědělských činností.
 • 2 Investice do zemědělských podniků.
 • 3  Obnova venkovských oblastí: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 4 623 285 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 5 001 440 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 315 739 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3  f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru