Přeskočit na obsah

MAS Vizovicko a Slušovicko — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj  oblasti obnovy vesnic ve venkovských oblastech, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 05. 2022 do 19. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby.
 • 2 Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb.
 • 3 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
  • d) Obchody pro obce.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 359 097 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    500 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 350 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 f Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru