Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Vizovicko a Slušovicko – Programový rámec PRV

czech-4250760__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj  oblasti obnovy vesnic ve venkovských oblastech, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2021 do 12. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou společných věcí v případě neujednání sdružení majetku.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 •  5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby.
 • 2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
 • 3 Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů.
 • 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb.
 • 5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • d) Obchody pro obce.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 586 969 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    263 431 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    526 850 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 537 740 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 3 362 165 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 f Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>