Přeskočit na obsah

MAS Vizovicko a Slušovicko — Společná zemědělská politika

Cílem této dotace je podpořit rozvoj  oblasti obnovy vesnic ve venkovských oblastech, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 04. 2024 do 24.05.2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 2 Podnikatelské subjekty.
 • 3 Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Fiche 1  — Zemědělské podnikání, včetně precizního a udržitelného zemědělství.
 • 2 Fiche 3 —  Nezemědělské podnikání.
 • 3 Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.

Forma a výše podpory:

 • 1 Fiche 1 — Celková alokace činí 2 100 000 Kč.
 • 2 Fiche 3 — Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 3 Fiche 5 — Celková alokace činí 1 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 Fiche — Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství, silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu a provozování herních automatů; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru