Přeskočit na obsah

MAS Vladař – IROP – Vzdělávání

Dotace na navýšení kapacit v mateřské škole v území působnosti MAS (+10 míst ve stávajícím zařízení, +13 míst v případě vzniku nového předškolního zařízení).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 2. 2024 10:00 do 1. 5. 2024 00:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení ( např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:
  • Navýšení kapacit v mateřské škole v území působnosti MAS (+10 míst ve stávajícím zařízení, +13 míst v případě vzniku nového předškolního zařízení).
  • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“). Rozhodnutí krajské hygienické stanice (výjimka z hygienických požadavků) musí být platné pro školní rok probíhající v době jak podání projektového záměru na MAS, tak následně při podání žádosti o podporu, nebo se vztahovat pro následující školní rok)
  • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 350 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.
  • Vlastní zdroje příjemce 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru