Přeskočit na obsah

MAS Vodňanská ryba — Programový rámec PRV

 Příjem žádostí:

  • Termín podání žádostí o podporu: od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • 1  Projekty pro obce: 
    • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
      e) Vybrané kulturní památky.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 254 625 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 e) Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a národní kulturní památky k 1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP; C.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru