Přeskočit na obsah

MAS Vodňanská ryba — Společná zemědělská politika

 Příjem žádostí:

  • Termín podání žádostí o podporu: od 20. 05. 2024 do 21. 06. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Fiche 1  — Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
  • 2 Fiche 5 —  Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Fiche 1  — Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.
  • 2 Fiche 5 — Základní služby a obnova obcí.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 3 500 000 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Dotaci není možné poskytnout na stavby a technologie na pěstování sadebního materiálu lesních dřevin, sklady průmyslových hnojiv; K.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru