Přeskočit na obsah

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP 21+ – Vzdělávání

Dotace na vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas vyhlášení výzvy k překládání projektových záměrů: od 15. 1. 2024, 8:00:00.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: do 15. 2. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: 
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  • vnitřní konektivita škol;
  • školní družiny a školní kluby;
  • učebny neúplných škol;
  • doprovodná část projektu — budování a modernizace zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Území MAS Vodňanská ryba, z. s. vymezené ve schválené strategii CLLD.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru