Přeskočit na obsah

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb

Dotace na rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
 • Podpora dostupnosti a rozvoje ambulantních a terénních sociálních služeb např. rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny, zkvalitnění zázemí pro terénní sociální služby včetně vybavení apod.
 • Součástí projektů může být nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.
 • Doplňková aktivita: bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru