Přeskočit na obsah

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 10. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Organizace zakládané nebo zřizované kraji, Obce, Organizace zakládané nebo zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Církve, Církevní organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Území MAS Vodňanská ryba, z. s. vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru