Přeskočit na obsah

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj komunitních center

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 10. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji; obce a organizace zřizované a zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.
 • Nákup pozemků a staveb.
 • Pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních služeb.
 • Vybavení pro zajištění provozu zajištění.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Realizace na území MAS Vodňanská ryba, z. s. vymezené ve schválené strategii CLLD.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru