Přeskočit na obsah

MAS Východní Slovácko — IROP — Vzdělávání

Dotace na podporu infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny, základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 6. 2023, 10:00 do 7. 7. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 350 000 Kč.
  • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 3 500 000 Kč.
  • Míra podpory – 95 %.

Specifika a omezení:

  • V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat výše uvedené aktivity.
  • Datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru